Personal coaching. Personal touch!

Personal coaching gericht op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, de begeleiding bij het oplossen van loopbaanvraagstukken en het omgaan met stress en emoties. Met als doel het optimaliseren van jouw persoonlijk en/of professioneel functioneren.

    Bij dit alles werk ik vanuit de basisgedachte: ‘Je verhouden tot wat er is’. Dit gedachtegoed komt uit de theorie van C.G. Jung. Vanuit deze basisgedachte zijn de volgende elementen belangrijk in mijn werkwijze als coach:

  • Het antwoord ligt in jezelf.
  • Dingen hebben met elkaar te maken (systeemdenken).
  • Leerprocessen houden nooit op.
  • Er zijn diverse opvattingen over de werkelijkheid.
  • Zelfkennis is belangrijk.
  • Intuïtie, gevoel en het onbenoembare zijn even belangrijk als andere bronnen van kennis.
  • Alles is subjectief.

Carl Gustav Jung zei het al:
“…Je visie wordt alleen duidelijk als je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt…”

Ben jij op zoek naar coaching om je persoonlijke of professionele doelen te behalen? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.