Categorie archief: Coaching

Persoonlijke Motivatie Analyse

“…De krachtige combinatie…”

De Persoonlijke Motivatie Analyse is de combinatie van de Stijl, Waarden en Interesses Analyses. Deze analyse geeft je inzicht in wat je wel of niet zal doen, vanuit onbewuste drijfveren, persoonlijke waarden, overtuigingen en interesses. Met deze analyse als basis bereik je dat:

 • Je individuele effectiviteit vergroot wordt.
 • Je vanuit een betere motivatie handelt.
 • Er meer balans tussen werk en prive ontstaat.
 • Je talenten optimaal benut worden.
 • Veranderingen voor je makkelijker worden.
 • Je beter in een team samenwerkt.

Een combinatie die je loopbaan een enorme boost geeft!

Meld je aan voor de persoonlijke motivatie analyse of neem voor meer informatie contact met mij op.

Bron: Q4 profiles

Achtergrond van Henry Bar

“…Met humor en respect laat ik je voelen waar het schuurt…”

In een coachingstraject bij mij krijg je te maken met mij als persoon. Inclusief aardigheden en eigenaardigheden. Ik ben betrokken, rustig, eerlijk, open en nieuwsgierig. Met oog voor de relatie en met het inzetten van mijn humor help ik je met het vinden van de antwoorden op vragen die met werk en werkomstandigheden te maken hebben. Soms doe ik dat op een provocatieve manier. Ik zal je altijd respectvol en eerlijk benaderen met een begripvolle houding en volledige acceptatie van wie jij bent.

Na jarenlang als leidinggevende op alle niveaus in een productieomgeving te hebben gewerkt , heb ik na een flinke burn-out de balans opgemaakt. De uitkomst is het besluit om met en voor mensen te gaan werken. De mens maakt het verschil! Waar en hoe dan ook.

Na mijn studie aan de Pedagogische Academie heb ik de opleiding General Management gevolgd. Na het opmaken van de balans heb ik de post-HBO Opleiding tot Coach gevolgd. Ik ben een bij STIR geregistreerd erkend coach en aangesloten bij het NOBCO.

Training: Leidinggeven, de basis!

De training die een stevig fundament oplevert voor mensen die starten als leidinggevende of al een tijdje als leidinggevende functioneren en nog wat extra ondersteuning toejuichen.

De training is zo opgebouwd dat in korte tijd helder wordt wat de essentie is van modern leiderschap en hoe je dat kunt integreren in jouw functioneren als leidinggevende. De kernwaarden van de training zijn: het interactieve aspect, een veilige leeromgeving en leren van elkaar.

Wat is leidinggeven?

Leidinggeven is het beïnvloeden en sturen van anderen richting een gemeenschappelijk doel.
Mensen motiveren en committeren om actie te ondernemen en verantwoordelijkheid te dragen voor eigen prestaties.

  Competenties die passen in het profiel van “de leidinggevende” zijn:

 • doelen stellen
 • richtinggevend en coördinerend optreden
 • teamgeest opbouwen
 • delegeren
 • proactief communiceren
 • geloofwaardigheid opbouwen
 • anderen begrijpen
 • oordeelkundig handelen
 • besluitvaardig handelen

Doel van de training leidinggeven

  Na deelname aan de training:

 • heb je inzicht in wat jouw sterke en zwakke kanten zijn in relatie tot jouw functie als leidinggevende.
 • ben je vaardig in het reflecteren en heb je daardoor inzicht in je eigen handelen en ben je dus in staat om bewust bekwaam te handelen.
 • ken je de historische ontwikkelingen van het mensbeeld in management.
 • heb je inzicht in de verschillende stromingen van modern leiderschap.
 • heb je inzicht in de gangbare leiderschapsstijl in jouw organisatie en of afdeling.
 • ben je in staat om je eigen leiderschapsstijl te kiezen en te beargumenteren.
 • ken je jouw voorkeuren in toe te passen leerstijlen en herken je deze ook  bij je mensen.
 • heb je een volledig en actueel POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) geschreven en voor een groot deel ook verwezenlijkt.
 • heb je een klein netwerk van collega leidinggevenden opgebouwd waar je intervisiebijeenkomsten hebt gehad.

Opbouw training

  Totale duur 4 maanden:

 • kennismakingsgesprek
 • 3 trainingsdagen
 • 2 coachingsgesprekken
 • 4 intervisiebijeenkomsten

Maximaal 6 deelnemers per training.

Investering: €1850,- excl. BTW

Meld je aan voor de training of neem voor meer informatie contact met mij op.

Personal coaching. Personal touch!

Personal coaching gericht op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, de begeleiding bij het oplossen van loopbaanvraagstukken en het omgaan met stress en emoties. Met als doel het optimaliseren van jouw persoonlijk en/of professioneel functioneren.

  Bij dit alles werk ik vanuit de basisgedachte: ‘Je verhouden tot wat er is’. Dit gedachtegoed komt uit de theorie van C.G. Jung. Vanuit deze basisgedachte zijn de volgende elementen belangrijk in mijn werkwijze als coach:

 • Het antwoord ligt in jezelf.
 • Dingen hebben met elkaar te maken (systeemdenken).
 • Leerprocessen houden nooit op.
 • Er zijn diverse opvattingen over de werkelijkheid.
 • Zelfkennis is belangrijk.
 • Intuïtie, gevoel en het onbenoembare zijn even belangrijk als andere bronnen van kennis.
 • Alles is subjectief.

Carl Gustav Jung zei het al:
“…Je visie wordt alleen duidelijk als je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt…”

Ben jij op zoek naar coaching om je persoonlijke of professionele doelen te behalen? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Ontwikkelen van leidinggevenden

“…Ik coach met humor en ga de confrontatie aan…”


Henry Bar levert coaching en training voor leidinggevenden die al even bezig zijn of net zijn gestart. Deze coaching en training bestaat uit een maatwerkprogramma waarin wordt gewerkt aan de vragen die de leidinggevende bezig houden. Vragen als: Hoe ga ik om met weerstand in mijn team?  Wat kom ik tegen als startende leidinggevende van vroegere collega’s? En waarom is het voeren van een ziekteverzuim- of functioneringsgesprek zo lastig? Uw vragen zijn het uitgangspunt voor het coachingstraject. De inhoud wordt in overleg met u bepaald.

Met humor en op provocatieve wijze laat ik de manager zijn dilemma’s herkennen en erkennen waardoor ze in een ander perspectief geplaatst worden.

Lees verder

Training: Leidinggeven, de basis!