Persoonlijke stijl DISC analyse

“…DISC model…”

De Persoonlijke Stijl Analyse geeft je inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is je natuurlijke manier van doen? Hoe ga je om met bepaalde situaties onder druk? Wat is je stijl van communiceren? Wat zijn je onbewuste drijfveren? Dit rapport geeft een analyse van je natuurlijke gedragsstijl. De Persoonlijke Stijl Analyse is gebaseerd op het DISC model, ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston. Hij beschreef menselijk gedrag en onderscheidde vier fundamentele temperamenten. Ook al laat je alle vier de temperamenten zien in je gedrag, een temperament is het sterkst aanwezig in combinatie met een ander temperament. Deze combinatie bepaalt in grote mate je gedrag.

De vier fundamentele temperamenten:

 1. Dominant: extravert, taakgericht en gedreven.
 2. Interactief: extravert, mensgericht en een prater.
 3. Stabiel: introvert, mensgericht en een teamplayer.
 4. Conscientieus: introvert, taakgericht en analytisch.

Kernpatroon en gewenst patroon

De Persoonlijke Stijl Analyse meet de combinatie van het primaire en secundaire temperament, je kernpatroon. Deze stijl laat je zien als er sprake is van een bepaalde druk, als de omstandigheden minder gunstig zijn. Je valt dan terug op je natuurlijk gedrag. Ook wordt je gewenst patroon gemeten. Deze gedragsstijl laat je zien als je in goede doen bent. Als er sprake is van gunstige omstandigheden. Dan ben je in staat om je gedrag af te stemmen op de situatie. Je laat gewenst gedrag zien. In de grafiek zie je hoeveel energie je stopt in het aanpassen van je gedrag.

Inhoud rapport:

 • Karakteristieken van je persoonlijke stijl.
 • Talenten en groeimogelijkheden.
 • Sterkten en valkuilen op het gebied van communicatie.
 • Persoonlijke stijl in relatie tot werk.
 • Je “Werkelijke Ik”.
 • Communicatietips gerelateerd aan de verschillende temperamenten.

Wat levert het op?

 • Prettiger en effectiever samenwerken en leven met anderen.
 • Effectiever omgaan met conflicten.
 • Handvatten voor zelfmanagement.

Meld je aan voor de persoonlijke stijl DISC analyse of neem voor meer informatie contact met mij op.

Bron: Q4 profiles