Persoonlijke Waarden Analyse

“…Waardenperspectief…”

De Persoonlijke Waarden Analyse geeft je inzicht in wat je belangrijk vindt. Het geeft weer welk waardenperspectief van grote invloed is op je dagelijks werk en leven. Waar sta je voor? Waar geloof je in? Wat streef je na? Wat vind je dat je moet doen in een bepaalde situatie? Het beschrijft dus je waardenperspectief en hoe dit perspectief van invloed is op je dagelijkse besluit- en oordeelsvorming.

Het waardenstandpunt model:

 1. Waarden gericht op doelen: Waar wil je eindigen? Wat wil je bereiken? Ben je meer gericht op persoonlijke of sociale doelen?
 2. Waarden gericht op middelen: Hoe wil je je doelen bereiken? Hoe kom je waar je wilt zijn?
  Met inzet van persoonlijke of sociale middelen?

De vier waarden perspectieven

 • Type 1 zorgt voor zichzelf. Neemt het heft in handen. Vindt vrijheid belangrijk en doet graag de dingen op zijn eigen manier. Hij ziet het leven als een uitdaging.
 • Type 2 streeft naar persoonlijk welzijn. Het liefst in overeenstemming met anderen. Hij zoekt bevestiging en ziet het leven als een vat vol mogelijkheden.
 • Type 3 is gericht op verantwoordelijkheden en loyaliteit. Hij wil een bijdrage leveren ern streeft naar sociaal respect van de groep om zich heen. Hij ziet het leven als een test en gelooft in gezamenlijkheid.
 • Type 4 is gericht oip innerlijke harmonie, verantwoordelijkheden en rechten. Wat is het beste voor de ander en voor mij? Hij ziet het leven als een zoektocht en beschikt over een dosis idealisme.

Wat levert het op?

 • Inzicht in je waarden: in het “waarom” van je handelen en je besluitvorming.
 • Helderheid in hoeverre je handelen in overeenstemming is met je persoonlijke waarden.
 • Begrip voor mensen met andere waardenperspectieven en handvatten om daar effectief mee omn te gaan.

Meld je aan voor de persoonlijke waarden analyse of neem voor meer informatie contact met mij op.

Bron: Q4 profiles