Training: Leidinggeven, de basis!

De training die een stevig fundament oplevert voor mensen die starten als leidinggevende of al een tijdje als leidinggevende functioneren en nog wat extra ondersteuning toejuichen.

De training is zo opgebouwd dat in korte tijd helder wordt wat de essentie is van modern leiderschap en hoe je dat kunt integreren in jouw functioneren als leidinggevende. De kernwaarden van de training zijn: het interactieve aspect, een veilige leeromgeving en leren van elkaar.

Wat is leidinggeven?

Leidinggeven is het beïnvloeden en sturen van anderen richting een gemeenschappelijk doel.
Mensen motiveren en committeren om actie te ondernemen en verantwoordelijkheid te dragen voor eigen prestaties.

  Competenties die passen in het profiel van “de leidinggevende” zijn:

 • doelen stellen
 • richtinggevend en coördinerend optreden
 • teamgeest opbouwen
 • delegeren
 • proactief communiceren
 • geloofwaardigheid opbouwen
 • anderen begrijpen
 • oordeelkundig handelen
 • besluitvaardig handelen

Doel van de training leidinggeven

  Na deelname aan de training:

 • heb je inzicht in wat jouw sterke en zwakke kanten zijn in relatie tot jouw functie als leidinggevende.
 • ben je vaardig in het reflecteren en heb je daardoor inzicht in je eigen handelen en ben je dus in staat om bewust bekwaam te handelen.
 • ken je de historische ontwikkelingen van het mensbeeld in management.
 • heb je inzicht in de verschillende stromingen van modern leiderschap.
 • heb je inzicht in de gangbare leiderschapsstijl in jouw organisatie en of afdeling.
 • ben je in staat om je eigen leiderschapsstijl te kiezen en te beargumenteren.
 • ken je jouw voorkeuren in toe te passen leerstijlen en herken je deze ook  bij je mensen.
 • heb je een volledig en actueel POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) geschreven en voor een groot deel ook verwezenlijkt.
 • heb je een klein netwerk van collega leidinggevenden opgebouwd waar je intervisiebijeenkomsten hebt gehad.

Opbouw training

  Totale duur 4 maanden:

 • kennismakingsgesprek
 • 3 trainingsdagen
 • 2 coachingsgesprekken
 • 4 intervisiebijeenkomsten

Maximaal 6 deelnemers per training.

Investering: €1850,- excl. BTW

Meld je aan voor de training of neem voor meer informatie contact met mij op.